GDPR

TEST

GDPR – dataskyddsförordningen Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft.

I nästan 20 års tid har personuppgiftslagen, PuL, reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu har den ersatts av nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), som är till för att skydda privatpersoners personuppgifter. Den nya lagen ställer högre krav på information och dokumentation och med fokus på ett ökat integritetsskydd reglerar den behandling och hantering av personuppgifter. I vårt arbete med att hjälpa våra kunder med bokning och planering av resor hanterar vi olika typer av personuppgifter såsom; namn, adress, mobilnummer, fakturadress samt i vissa fall också personnummer, passuppgifter etc. Dessa nödvändiga uppgifter är nödvändiga för oss i vårt arbete att boka flyg, hotell, klättertillstånd etc. För att samla in dessa personuppgifter behöver Trygga Resor stöd i lagen, en så kallad rättslig grund. Detta sker genom samtycke när vi bokar er resa. Samtycke lämnas därmed till Trygga Resor att samla in nödvändiga uppgifter för bokade resor. Personuppgifterna ni lämnar till Trygga Resor får delas med tredje part (t ex agent, hotell, flygbolag etc) och kommer automatiskt att raderas senast 6 månader efter avslutad resa.